Image
Хартията ни излиза скъпо – буквално и преносно

Изследвания показват:

700$

е цената на всеки изгубен хартиен документ, а 125$ - на всеки грешно входиран.

70%

от компаниите няма да успеят да се възстановят ако бедствие унищожи хартиените им документи.

98%

от принтерите в предприятията не са защитени и са податливи на хакерски атаки.

Съкращаване на разходите

Спестяванията се измерват не само в намалени разходи за покупка на хартия (които са значителни). Добавете към тях спестяванията от зареждане на тонер, поддръжка на принтери, разходи за пощенски услуги. А замисляли ли сте се за освободените площи от местата за съхранение на хартия и каква нова функция можете да им придадете?

Подобрена сигурност

Ограничете достъпа до определени документи и информация до посочени потребители, като по този начин подобрявате защитата им. А в случай на бедствие е много по-лесно, бързо и безболезнено да възстановите архивираните дигитални документи.

Оптимизирани процеси

Съкратете времето за извършване на даден процес със 75% в ключови сфери за бизнеса като финанси, счетоводство, човешки ресурси, продажби и др.

Вижте добрия опит на компаниите с DocuWare

Customer case study
"PRESTIGE 96"
Дигиталната трансформация на
Българска Банка за Развитие

bbr

Customer case study "PRESTIGE 96"
Дигиталната трансформация на Българска Банка за Развитие

bbr


Поемете по пътя на дигиталната трансформация

Електронната книга "Дигитализирайте бизнеса си за по-малко от 90 дни" ще ви предостави необходимата информация да планирате преминаването към електронни бизнес процеси.

Освободете се от хартията

Дигитализирайте информацията и използвайте целия и потенциал

Автоматизирайте процесите

Позволете на служителите да използват времето си ефективно

Осигурете мобилност

Предложете достъп до информацията навсякъде и по всяко време

Посрещнете регулациите

Защитете бизнеса и клиентите си, гарантирайте съответствие със законовите изисквания

Пожънете успех в Облака

Добавете стойност с помощта на сигурни и интегрирани облачни услуги